ลูกค้าล็อกอิน

ติดต่อเรา

ปิดแทป

ขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

  1. team-smiling.jpgสมัครสมาชิก (ฟรี)  โดยกรอกข้อมูลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์บุคคล  และจะถูกใช้ในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์  เช่นการเป็นเจ้าของโดเมน  — ในการกรอกข้อมูล  โปรดใช้ภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะชื่อ  นามสกุล
  2. เลือกใช้ประเภทบริการ  เช่น การจดโดเมน  หรือเลือกแพกเกจการให้บริการ  ตามที่ต้องการ  โดยการเลือกใช้บางบริการจะต้องการ  ตัวเลือกอื่น  เช่น  การโฮสติ้ง  จำเป็นต้องใช้ชื่อโดเมนเสมอ  โดยโดเมนนั้นอาจจะเป็นโดเมนที่กำลังจะสมัครใช้งาน หรือโดเมนที่ได้จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ
  3. เลือกบริการเสริม (Add On) ถ้ามี
  4. ทำการยืนยันการเลือก  ปรับปรุงตะกร้า  เพิ่มหรือปรับลดสินค้าบางรายการ
  5. ระบบจะแจ้งยอดการชำระเงินและวันที่ครบกำหนด
  6. ผู้ใช้บริการทำการชำระเงินตามใบแจ้งฯ
  7. ผู้ใช้บริการแจ้งผล สถานะการชำระเงินมายัง infor@chiangmaihosting.com
  8. Chiangmaihosting.com ทำการติดตั้งบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยจะใช้เวลามากน้อยตามแต่กรณี
  9. กรณีมีการจดโดเมนใหม่  ผู้ใช้บริการจะได้รับอีเมล์แจ้งจากผู้รับจด (ResellerClub หรือ Enom) เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของ เมือ่ได้รับอีเมล์แล้วจะต้องยืนยันตามลิงก์ในอีเมล์
  10. หากมีข้อขัดข้องหรือพบปัญหาในการใช้บริการ  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 24 ชม.