ลูกค้าล็อกอิน

ติดต่อเรา

ปิดแทป

ขอความช่วยเหลือ

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและ เงื่อนไขในการใช้บริการเป็นความตกลงเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ” การให้บริการ ” ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Chiangmaihosting.com” กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  “ผู้ใช้บริการ” และเงินที่มี การชำระเป็นค่าบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ”ค่าบริการ” โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก หากมีข้อสงสัย หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ info@Chiangmaihosting.com

ข้อตกลงและ เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. Chiangmaihosting.com ให้บริการรับ ฝากเว็บไซต์ (WEB HOSTING) บริการจดโดเมน (DOMAIN) บริการรับฝาก เซิร์ฟเวอร์ (CO-LOCATION) และรับจัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทด้วย WORDPRESS / MEMBOO / JOOMLA OPEN SOURCE  และ HTML ดังนั้นผู้ใช้บริการยินยอมที่จะใช้บริการอย่างถูกต้อง และจะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ อันจะเกิดแก่เครื่องแม่ข่าย หรือระบบ ที่จะทำให้ระบบหรือผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ได้รับความเสียหาย

 

2. หาก Chiangmaihosting.com พิจารณาตรวจ สอบแล้วเห็นว่าบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการโดย Chiangmaihosting.com ถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้บริการ ทาง Chiangmaihosting.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับ การให้บริการชั่วคราว และหรือหยุดการให้บริการ ในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของบริการที่ Chiangmaihosting.com ให้บริการอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านสงสัยว่าการให้บริการแบบใดบ้าง ที่อาจจะถูกระงับการให้บริการ โดย Chiangmaihosting.com กรุณาสอบถาม ได้ที่  info@Chiangmaihosting.com

 

3. Chiangmaihosting.com ไม่อนุญาตให้ กระทำการเก็บ กระจาย แจก จ่าย ข้อมูลใด ๆ หรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฏหมาย หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ยาเสพติด อาวุธสงคราม ภาพและข้อมูลลามกอนาจาร หรือการละเมิด กฏหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าตัว หรือบริษัทนั้น ๆ และ ไม่รับการ ให้บริการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ MP3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการ ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทย หรือกฎหมายต่างประเทศก็ตาม

 

4. ข้อมูลและเนื้อหาที่ทาง Chiangmaihosting.com ไม่อนุญาตให้ ทำการเผยแพร่นั้น รวมไปถึงโปรแกรม กิจกรรม และความพยายามที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ ที่จะสร้างความเสียหาย ให้กับระบบ เช่น การเจาะระบบ (HACK) การเผยแพร่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัส โทรจัน การใช้ IRC BOTS หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการก่อกวน หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น หรือการสร้างความเสียหายอื่นใด ให้กับระบบโดยรวม

 

5. Chiangmaihosting.com สนับสนุนความคิดเห็นอิสระ ทางอินเตอร์เน็ต และจะไม่ทำการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุผลเพียงเพราะความไม่เห็นด้วยกับความคิด ที่มีการทำเสนอ บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

 

6. Chiangmaihosting.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ในทางที่ละเมิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการ หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการที่ก่อความเสียหาย หรือละเมิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งหมด

 

7. Chiangmaihosting.com ไม่รับการให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SPAMMING เช่น การส่ง E-MAIL ปริมาณมาก ๆ (MASS UNSOLICITIED E-MAILING) การส่งข้อความ ที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ๆ ในการก่อกวน ระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ Chiangmaihosting.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

 

8. Chiangmaihosting.com ห้ามมิให้กระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย กับระบบ และบุคคลที่สาม โดยการส่งอีเมล์ ที่เป็นการโฆษณาใด ๆ ไปสู่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ (SPAMMING) ห้ามมิให้ใช้ ชื่ออีเมล์ตอบกลับ ที่ไม่มีอยู่ในระบบ หรือส่งข้อความอีเมล์ ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะระบุผู้ส่งอย่างชัดเจน (SPOOFING)ห้ามมิให้โฆษณา และแนะนำเว็บไซต์ ที่ฝากอยู่กับ Chiangmaihosting.com โดยการกระจาย อีเมล์แบบ SPAMMING จากแหล่งอื่น ๆ (PASSIVE SPAMMING) ห้ามมิให้ทำ การข่มขู่ หรือส่งอีเมล์จำนวนมากไปยังผู้อื่น (MAIL BOMBING) ห้ามมิให้ทำการส่งอีเมล์ ที่มีการใช้งานมากผิดปกติ ห้ามมิให้ทำการส่งจดหมายลูกโซ่ หรือกระทำการสมัคร หรือกรอกอีเมล์ผู้อื่น เพื่อสมัครจดหมายข่าวของตน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของ ห้ามมิให้ทำการจำหน่าย / กระจายโปรแกรม ที่ใช้ส่งอีเมล์ จำนวนมาก (MASS E-MAILING PROGRAMS) หากมีการ ฝ่าฝืน หรือละเมิดข้อตกลง ทาง Chiangmaihosting.com ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณา ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

 

9. Chiangmaihosting.com ไม่รับการให้ บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน E-MAIL เกินขอบเขต การเจาะระบบ (HACKING) การใช้งานโปรแกรม IRC BOTS หรือการใช้งาน โปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ Chiangmaihosting.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

 

10. Chiangmaihosting.com ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร หรือ ส่อไปทางลามกอนาจารหรือจำหน่าย จ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของ Chiangmaihosting.com

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงราคาและเงื่อนไขโดยไม่จำเป้นต้องแจ้งล่วงหน้า    โดยอัตราค่าบริการที่ถูกต้องที่อาจจะมีการปรับขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยน  จะปรากฏอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อบริการเท่านั้น   โดยบริการใด ๆ (จดโดเมน      โฮสติ้ง     VPS    COLOCATION)อาจจะมีความจำเป็นต้องในบริการเสริมอย่างใดอย่างหนึ่ง  จึงควรสอบถามทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการ

การตัดสินใจยืนยันการสั่งซื้อจากระบบ WHMCS  ถือว่า  ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ ครบถ้วนทุกประการ