ลูกค้าล็อกอิน

ติดต่อเรา

ปิดแทป

ขอความช่วยเหลือ

จดโดเมน

การจดโดเมน (Domain Name Registration)

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือโดเมนเนมอื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว

โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก

logo-02

 ตรวจสอบโดเมนด่วนที่นี่ (ป้อนชื่อ.com หรือ .ที่ต้องการ)
 

  โดยเราเป็นตัวแทนขายรับจดโดเมน โดยตรงกับ rc-logo  และ  enombanner

ตารางอัตราค่าบริการ จดโดเมนใหม่และต่ออายุโดเมน

 

gTLDs (Generic Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org
โดเมนเนม ประเภทผู้ถือครอง ระยะเวลา ราคา / ปี***
.com Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท 1 – 10 ปี 320 บาท
.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 1 – 10 ปี 350 บาท
.org Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 1 – 10 ปี 350 บาท
.biz Business / ห้างร้านบริษัท 1 – 10 ปี 500 บาท
.info Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล 1 – 10 ปี 500 บาท
.asia ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก 1 – 10 ปี 500 บาท
.co.th Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 1 – 10 ปี 1,000 บาท
.in.th Individual / บุคคลทั่วไป 1 – 10 ปี 999 บาท
.net.th Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 1 – 10 ปี 1,000 บาท
.or.th Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 1 – 10 ปี 1,000 บาท
.ac.th Academic Organization / สถาบันการศึกษา 1 – 10 ปี 1,000 บาท
.mi.th Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร 1 – 10 ปี 1,000 บาท
.go.th Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 1 – 10 ปี 1,000 บาท

* จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน

** ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

*** ราคาข้างต้นนี้ยังไม่รวมค่าบริการเสริม ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษญีย์ (50 บาท) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)
โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น